Rechtsgebieden

Onze advocaten hebben ruime ervaring in het adviseren én procederen op onder meer het gebied van het arbeidsrecht en sociaal zekerheidsrecht, strafrecht, personen en familierecht en jeugdrecht. Voor verdere informatie over een van deze rechtsgebieden klikt u op de desbetreffende link.

Sociaal Zekerheidsrecht

mr. Warden Janssens is lid van de specialisatievereniging sociaal zekerheidsrecht advocaten. Het sociaal zekerheidsrecht omvat een uitgebreid stelsel aan wetten en regelingen op het terrein van de sociale zekerheid. De wetten en regels van dit rechtsgebied, waaronder de WW, WAO/WIA, AOW en WWB, worden van overheidswege uitgevoerd door met name het UWV en gemeenten. Tegen besluiten dient binnen 6 weken bezwaar of beroep worden ingesteld, bij gebreke waarvan inhoudelijk verweer niet langer mogelijk is.

Met name gezien de complexiteit van de regelgeving en het tempo en de regelmaat waarmee bestaande regelingen vervangen worden door nieuwe regelingen, is deskundige bijstand zeker op dit rechtsgebied een vereiste. Voor verdere informatie omtrent de specialisatievereniging sociaal zekerheidsrecht advocaten verwijzen wij u graag naar de website:

www.ssz-advocaten.nl

Personen- en familierecht

Onze advocaten kunnen u terzijde staan bij onder meer echtscheiding, scheiding van tafel en bed, verdeling van de huwelijkse gemeenschap en afwikkeling van huwelijkse voorwaarden of een samenlevingscontract. Ook in adopties en alimentatie- en ouderschapskwesties hebben onze advocaten ruime ervaring. In zaken waarin snel een voorziening moet worden getroffen vragen onze advocaten een voorlopige voorziening aan de rechter of wordt er een kort geding aangespannen.

De advocaten binnen ons kantoor voldoen aan de door de Raad voor Rechtsbijstand opgestelde en met ingang van 1 juli 2012 geldende deskundigheidseisen voor toevoeging in personen- en familierechtzaken op basis van gefinancierde rechtsbijstand. In dat verband wordt binnen ons kantoor de als nadere uitwerking van de algemene gedragsregels opgestelde gedragscode voor advocaten in het personen- en familierecht gehanteerd.

Strafrecht

Onze advocaten beschikken over brede juridische kennis en inzicht op het gebied van het strafrecht en hebben ruime proceservaring. Door deze kennis en ervaring zijn onze clienten verzekerd van een deskundig advies en een gedegen rechtsbijstand gedurende het gehele strafrechtelijke traject. Onze advocaten nemen deel aan de zogenaamde piketregeling waarbij zij periodiek ingeschakeld worden door politie en justitie om verdachten bij te staan in de eerste fase na aanhouding. Tevens worden zij met regelmaat door de Rechtbank Breda als raadsman toegevoegd aan minderjarige strafrechtelijke verdachten.

Arbeidsrecht

Advance advocaten behandelt arbeidsrechtelijke zaken voor zowel werkgevers als werknemers. Onze advocaten adviseren onder meer omtrent arbeidsovereenkomsten voor (on)bepaalde tijd, uitzendovereenkomsten, primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden, concurrentie en proeftijd bedingen alsmede opzegtermijnen en afvloeiingsregelingen. Zij kunnen u bovendien bijstaan in procedures bij kantonrechter of het UWV Werkbedrijf inzake onder meer loonvorderingen, schadevergoeding of herstel van de arbeidsovereenkomst en collectief ontslag.

Jeugdrecht

Mr. Warden Janssens is lid van de Vereniging voor Nederlandse Jeugdrechtadvocaten (VNJA) en wordt met regelmaat door de rechtbank verzocht minderjarigen bij te staan in kwesties rondom ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing of aangesteld als bijzonder curator. Voor verdere informatie omtrent de specialisatievereniging van Nederlandse Jeugdrechtadvocaten verwijzen wij u graag naar de website: www.vnja.nl.