The Legal Bit

Vakkundig en Betrokken

Het kantoor van Advance advocaten is gevestigd te Breda in het voormalig gemeentehuis van Princenhage. Advance advocaten onderscheidt zich door op een vakkundige en tegelijkertijd ongedwongen en betrokken wijze betaalbare rechtshulp te bieden.

Onze advocaten hebben een brede juridische achtergrond waardoor zij u op een breed scala aan rechtsgebieden kunnen adviseren of zonodig in een procedure bij kunnen staan. Zo adviseren en procederen wij met regelmaat op onder meer het gebied van het arbeidsrecht, jeugdrecht, personen- en familierecht, sociaal zekerheidsrecht en het strafrecht.

Een advocaat

Haalbaar voor iedereen

The Legal Bit

Lorum ipsum

Ons kantoor in Breda

Openingstijden

Maandag t/m vrijdag: 9:00 – 17:30 uur